Elektronická Přihláška

Upozornění! V případě, že do 48 hodin po odeslání přihlášky neobdržíte potvrzení o přijetí, kontaktujte pořadatele na tel. 602222316.Přihlašuji na Speciální Výstavu 8.6.2019.


Rezervace na Slavnostní Galavečer ke Speciální výstavě.


Přihlašuji na Klubovou Výstavu 9.6.2019.


Přílohy vkládejte pouze ve formátu JPG, PNG. Název bez mezer a diakritiky.
FOTOKOPIE PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE DRUHÉ STRANY PRŮKAZU PŮVODU PSA:

FOTOKOPIE ŠAMPIONÁTU - pouze pro TŘÍDU VÍTĚZŮ:

FOTOKOPIE DOKLADU O ÚHRADĚ POPLATKU ZA PSA:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJHEZČÍ PÁR *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - NEJHEZČÍ CHS *:


PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE - DÍTĚ A PES *:

* = Pokud se nechcete účastnit této soutěže, vyplňte prosím: NE
** = Pokud nemáte žádnou připomínku k přihlášce, zadejte prosím: NE